Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Soàng

Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

Hi sinh 23/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Soàng

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Soàng, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Quang

  Nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đình Quang, nguyên quán Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 12/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...