Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Sung

Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

Sinh 1925

Hi sinh 14 - 05 - 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Sung

  Nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Sung, nguyên quán Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 14/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Sung

  Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Quang Sung, nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1913, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Sung

  Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Quang Sung, nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1913, hi sinh 4/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...