Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tấn

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1947

Hi sinh 31 - 03 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tấn

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tấn, nguyên quán Kỳ Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 07/04/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tấn

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Tấn, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Trung Giang - Xã Trung Giang - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...