Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

Nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hi sinh 31/1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

  Nguyên quán Cán Hữu - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Tạo, nguyên quán Cán Hữu - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

  Nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Tạo, nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 31/1, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thạch thành - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thạch thành - Xã Thành Thọ - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...