Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Thái

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Khu Vực 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0710.366 0239

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán Thon thấy - Trường sơn - Hải Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...