Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

Nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây

Sinh 1948

Hi sinh 09/06/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang thị trấn Quốc Oai - Xã Thạch Thán - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ

  Nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ, nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình, sinh 1942, hi sinh 20 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...