Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

Sinh 1953

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang thị trấn Quốc Oai - Xã Thạch Thán - Huyện Quốc Oai - Hà Nội

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ THẠCH THÁN
Xã Thạch Thán Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: (04) 33943463
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN QUỐC OAI
Thị Trấn Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: (04) 33843126

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 09/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ

  Nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Đào Quang Thuỵ, nguyên quán Tiền Phong - Thứ Trì - Thái Bình, sinh 1942, hi sinh 20 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...