Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

Nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng

Sinh 1948

Hi sinh 02/12/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Quang

  Nguyên quán Lâm Nghiệp - Bình Lưu Phong - Lai Châu

  Liệt sĩ Bùi Tiến Quang, nguyên quán Lâm Nghiệp - Bình Lưu Phong - Lai Châu hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán Phúc Thành - Hưng Yên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán Phúc Thành - Hưng Yên - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán Phúc Thành - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Nam viêm - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...