Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tính

Sinh 1957

Hi sinh 13/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tính

  Nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Quang Tính, nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 13/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tính

  Nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Quang Tính, nguyên quán Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Chu Quang Tính

  Nguyên quán Tuy Lập - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Chu Quang Tính, nguyên quán Tuy Lập - Cẩm Khê - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 25/03/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...