Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Trung

Đơn vị M2 - 8 - 69 - D11 - E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI QUANG TRUNG

  Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ BÙI QUANG TRUNG, nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1968, hi sinh 13/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Trung

  Nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Lợi - Sóc Trăng

  Liệt sĩ Bùi Quang Trung, nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Lợi - Sóc Trăng hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Trung

  Nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Lợi - Sóc Trăng

  Liệt sĩ Bùi Quang Trung, nguyên quán Hòa Bình - Vĩnh Lợi - Sóc Trăng hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...