Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn

Nguyên quán An Ninh - Phụ Dực - Thái Bình

Sinh 1951

Hi sinh 11/07/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn

  Nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn, nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 11/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ bùi quang tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi quang tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ bùi quang tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi quang tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...