Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tuệ

Nguyên quán Kỳ Sơn - Tân Kỳ - Nghệ An

Hi sinh 20/6/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tuệ

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Tuệ, nguyên quán Kỳ Sơn - Tân Kỳ - Nghệ An hi sinh 20/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đồng lê - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuệ

  Nguyên quán Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuệ, nguyên quán Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 26/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuệ

  Nguyên quán Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tuệ, nguyên quán Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 26/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...