Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 18/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hiệp Hoà - Xã Hiệp Hòa - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...