Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

Hiện đang yên nghỉ tại Hiệp Hoà - Xã Hiệp Hòa - Huyện Kinh Môn - Hải Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KINH MÔN
Thị Trấn Kinh Môn, , Huyện Kinh Môn, Hải Dương
ĐT: 03203.853.734 (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Đức Giang - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 18/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...