Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

Nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình

Hi sinh 9/4/1975

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị F7 - QĐ 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ BÙI QUANG VINH

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ BÙI QUANG VINH, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Hải Thịnh - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Hải Thịnh - Hải Hậu - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 26/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...