Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

Nguyên quán Hải Thịnh - Hải Hậu - Hà Nam Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 26/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ BÙI QUANG VINH

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ BÙI QUANG VINH, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Vũ Sơn - Vũ Thư - Thái Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Vinh

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Quang Vinh, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...