Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Xuân

Nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1964

Hi sinh 2/8/1982

Cấp bậc Binh Nhất

Đơn vị C35 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Xuân

  Nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Xuân, nguyên quán KhánhLộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1964, hi sinh 2/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Quang

  Nguyên quán Thanh Xuân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Xuân Quang, nguyên quán Thanh Xuân - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh, sinh 1955, hi sinh 04/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Đăng

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Đăng, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 12/07/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Hòa Bình - Thư Trì - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 28/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...