Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Y

Nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 3/12/1980

Cấp bậc H2 - B phó

Đơn vị E 201

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Y

  Nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Quang Y, nguyên quán An Lợi - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 3/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 3/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...