Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang ấn

Nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên

Sinh 1954

Hi sinh 28/09/1978

Cấp bậc Tiểu đội phó

Đơn vị C25 E64 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang ấn

  Nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quang ấn, nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Ấn

  Nguyên quán An trúng - Trung dũng - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quang Ấn, nguyên quán An trúng - Trung dũng - Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...