Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang ấn

Sinh 1954

Hi sinh 28/9/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang ấn

  Nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quang ấn, nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang ấn

  Nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quang ấn, nguyên quán An trúng - Trung dũng Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Ấn

  Nguyên quán An trúng - Trung dũng - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quang Ấn, nguyên quán An trúng - Trung dũng - Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 28/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...