Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh

Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

Sinh 1957

Hi sinh 19/4/1979

Cấp bậc Binh Nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Ảnh, nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 19/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Huy

  Nguyên quán Số 8B - Tập Đánh Cá - Hạ Long - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quốc Huy, nguyên quán Số 8B - Tập Đánh Cá - Hạ Long - Hải Phòng, sinh 1954, hi sinh 23/04/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Mạc Văn Ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Ảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...