Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

Nguyên quán Xuân Hiệp

Hi sinh 17/1/1985

Cấp bậc A trưởng

Đơn vị B 269.B.Tic Binh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán Xuân Hiệp

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán Xuân Hiệp hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Bảo Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bảo Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...