Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu

Nguyên quán Đức Đồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 10/4/1975

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị F 7 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu

  Nguyên quán Đức Đồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu, nguyên quán Đức Đồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồng Thuận - Xã Hồng Thuận - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 4. Liệt sĩ Trần quốc Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần quốc Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thị trấn Nông Trường Việt trung - Thị trấn NT Việt Trung - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...