Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Hảo

Nguyên quán Tứ Xã - Phú Châu - Phú Thọ

Hi sinh 5/2/1972

Cấp bậc đội trưởng

Đơn vị C12 - D1 - Biên Hoà

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Hảo

  Nguyên quán Tứ Xã - Phú Châu - Phú Thọ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Hảo, nguyên quán Tứ Xã - Phú Châu - Phú Thọ hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1931, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Thọ - Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Bùi Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Xã Xuân Bắc - Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Trường - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...