Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Thể

Nguyên quán Cẩm Phong - Ninh Giang - Hải Hưng

Sinh 1947

Hi sinh 08/02/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Thể

  Nguyên quán Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thể, nguyên quán Tân Phong - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1947, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ dương quốc thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ dương quốc thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Huỳnh Quốc Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quốc Thể, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...