Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại

Nguyên quán Vĩnh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1939

Hi sinh 06/02/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại

  Nguyên quán Vĩnh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại, nguyên quán Vĩnh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1939, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Thạnh - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...