Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn

Nguyên quán Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình

Sinh 1959

Hi sinh 25/12/1980

Cấp bậc H1

Đơn vị C19 - E174 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn

  Nguyên quán Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn, nguyên quán Nam Hải - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 25/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn

  Nguyên quán Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn, nguyên quán Hà Tĩnh hi sinh 20/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Hoà - Xã Bình Hòa - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...