Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quốc Việt

Nguyên quán Quang Trung - Quảng Xương - Thanh Hóa

Hi sinh 22/12/1980

Cấp bậc Thiếu úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Việt

  Nguyên quán Quang Trung - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Quốc Việt, nguyên quán Quang Trung - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 22/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại Tú Sơn - Xã Tú Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...