Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quý Bốn

Nguyên quán Nam Thượng - Kim Bồi - Hà Sơn Bình

Hi sinh 4/4/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quý Bốn

  Nguyên quán Nam Thượng - Kim Bồi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Quý Bốn, nguyên quán Nam Thượng - Kim Bồi - Hà Sơn Bình hi sinh 4/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Phạm Quý Bốn

  Nguyên quán Đông Tiế - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Quý Bốn, nguyên quán Đông Tiế - Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Phạm Quý Bốn

  Nguyên quán Đông Tiế - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Quý Bốn, nguyên quán Đông Tiế - Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ bùi bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...