Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quý Mùi

Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

Hi sinh 28/10/1970

Cấp bậc At

Đơn vị Đoàn 10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN CẦN GIỜ
Thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh
ĐT: 01286176363
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
ĐT: (083) 7 860 237 - (083) 8 740 572

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Quý Mùi

  Nguyên quán Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Đỗ Quý Mùi, nguyên quán Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình hi sinh 3/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Lưu Quý Mùi

  Nguyên quán Thái Hoà - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Quý Mùi, nguyên quán Thái Hoà - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 05/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Quý Mùi

  Nguyên quán Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Đỗ Quý Mùi, nguyên quán Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình hi sinh 3/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lưu Quý Mùi

  Nguyên quán Thái Hoà - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Lưu Quý Mùi, nguyên quán Thái Hoà - Lập Thạch - Vĩnh Phú hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...