Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quý Ty

Nguyên quán Yên Đông - ý Yên - Hà Nam Ninh

Sinh 1940

Hi sinh 15/03/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quý Ty

  Nguyên quán Yên Đông - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quý Ty, nguyên quán Yên Đông - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quý Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quý Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ty

  Nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Ty, nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ty

  Nguyên quán Hoà Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ty, nguyên quán Hoà Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 11/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...