Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quyết Chí

Nguyên quán Minh Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên

Hi sinh 27/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quyết Chí

  Nguyên quán Minh Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Quyết Chí, nguyên quán Minh Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Lê Quyết Chí

  Nguyên quán Nam Kim - Mỹ Đức - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Lê Quyết Chí, nguyên quán Nam Kim - Mỹ Đức - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 07/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quyết Chí

  Nguyên quán Nam Kim - Mỹ Đức - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Lê Quyết Chí, nguyên quán Nam Kim - Mỹ Đức - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Chí Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS An Hoà - Xã An Hòa - Huyện An Lão - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...