Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến

Nguyên quán Vạn Ninh - Móng Cái - Quảng Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 17/03/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến

  Nguyên quán Vạn Ninh - Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến, nguyên quán Vạn Ninh - Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1949, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quyết Chiến

  Nguyên quán Long An

  Liệt sĩ Quyết Chiến, nguyên quán Long An hi sinh 10/10/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...