Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sanh

Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 22/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ BÙI SANH

  Nguyên quán Bàn Thạch - Quãng Ngãi

  Liệt sĩ BÙI SANH, nguyên quán Bàn Thạch - Quãng Ngãi, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 8/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sanh

  Nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sanh, nguyên quán Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...