Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sĩ Công

Nguyên quán Nam Thứ - am Đàn - Nghệ An

Sinh 1943

Hi sinh 29/05/1969

Cấp bậc Binh nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.861 366
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Sa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...