Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sĩ Khoa

Nguyên quán Thanh Hoá

Sinh 1944

Hi sinh 09/04/1969

Cấp bậc Chuẩn úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 09/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Nguyên - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Nguyên - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...