Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

Nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng

Sinh 1946

Hi sinh 24/03/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

  Nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Sơn Tường, nguyên quán Cẩm La - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tường

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Tường, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tường

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Tường, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 8/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...