Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sơn

Sinh 1942

Hi sinh 4/4/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 Lê Lai - Thành phố Pleiku - Gia Lai
ĐT: 059.3824121

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Bùi Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 24/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Công Sơn

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Công Sơn, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...