Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sức

Sinh 1904

Hi sinh 2/2/1951

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam An - Xã Cam An - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sức

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sức, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1904, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Sức

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Sức, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1904, hi sinh 2/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Minh - Xã Bình Minh - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Sức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Khánh - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...