Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Lợi

Nguyên quán Tân Thanh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

Sinh 1963

Hi sinh 25/6/1984

Cấp bậc H1 - Cs

Đơn vị D34 - D7705

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 06503 742 872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Lợi

  Nguyên quán Tân Thanh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Lợi, nguyên quán Tân Thanh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1963, hi sinh 25/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 25/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dĩ An - Xã Tân Đông Hiệp - Huyện Dĩ An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Bình - Xã Tịnh Bình - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lợi

  Nguyên quán Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lợi, nguyên quán Hưng Tây - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 11/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...