Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Hi sinh 25/2/1930

Cấp bậc Đội viên du k?ch

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh, nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 25/2/1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đới Sỹ Minh

  Nguyên quán Quảng Hải - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đới Sỹ Minh, nguyên quán Quảng Hải - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 17 - 4 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...