Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Năm

Nguyên quán Quỳnh Sơn - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Hi sinh 8/9/1972

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C50

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Năm

  Nguyên quán Quỳnh Sơn - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Năm, nguyên quán Quỳnh Sơn - Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...