Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Ngọc

Nguyên quán Tự Do - số 10 - Phú Xuân - Hà Nội

Hi sinh 31/1/1968

Cấp bậc Binh nhất - chiến sĩ

Đơn vị D3 - E55

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Ngọc

  Nguyên quán Tự Do - số 10 - Phú Xuân - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Ngọc, nguyên quán Tự Do - số 10 - Phú Xuân - Hà Nội hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Đăng Sỹ

  Nguyên quán Kim Thành - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Đăng Sỹ, nguyên quán Kim Thành - Hải Dương, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Sỹ Căn

  Nguyên quán Hồng Tiến - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Căn, nguyên quán Hồng Tiến - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 30 - 01 - 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sỹ Giáp

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Giáp, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...