Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật

Nguyên quán Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Sinh 1947

Hi sinh 03/05/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật

  Nguyên quán Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật, nguyên quán Thị Xã Hà Tĩnh - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Sỹ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Minh hoá - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...