Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Thanh

Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

Hi sinh 1/6/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Thanh

  Nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Thanh, nguyên quán Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 1/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh

  Nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh, nguyên quán Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 5/10/1991, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh

  Nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh, nguyên quán Lý Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 21 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...