Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện

Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

Sinh 1909

Hi sinh 17/4/1968

Cấp bậc Đảng viên 1930 - 1931

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1909, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nhu Sỹ Viện

  Nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ AnNghệ An

  Liệt sĩ Nhu Sỹ Viện, nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ AnNghệ An hi sinh 11/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...