Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi T Long

Sinh 1958

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thiện Hưng - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0918 832385 (Trưởng phòng) - 0979194772 (Phó phòng) - 0988933238 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi T Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi T Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Thiện Hưng - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn T Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Nguyễn T Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Nguyễn T Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn T Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...