Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tài Sơn

Hi sinh 07/04/1974

Cấp bậc Chiến sỉ

Đơn vị E 88

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tài Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tài Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 04/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Tài Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tài Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Lê Tài Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tài Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại TT Chờ - Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...