Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tấn Lực

Nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1927

Hi sinh 30/11/1968

Cấp bậc xã đội trưởng

Đơn vị Xã Mỹ Lợi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tấn Lực

  Nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Tấn Lực, nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1927, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Xuân 1 - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...