Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

Đơn vị Sư 8

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Thành Tiến - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 06/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Số nhà 60 - Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Số nhà 60 - Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng hi sinh 20/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Phú Thanh Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Phú Thanh Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 06/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thanh Bình

  Nguyên quán Phú Thanh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Thanh Bình, nguyên quán Phú Thanh - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...